334-20 237-334-20 238-334-20 239-334-20 240-334-20 241-334-20 242-334-20 243-334-20 244-334-20 245-334-20 246-334-20 247-334-20 248-334-20 249-334-20 250-334-20 251-334-20 252-334-20 253-334-20 254-334-20 255-334-20
  • Địa chỉ: 39 Ben Van Don street, ward 12, district 4, HCMC
  • Loại phòng: STUDIO APARTMENT
  • Số người tối đa: 2
  • Mô tả:

    3.34

Thông tin phòng TRESOR - 3.34

700.000 ₫ / đêm
*Chưa hỗ trợ đặt theo giờ

Các phòng khác tại TRESOR

Photo by Andras Vas

Trung tâm trợ giúp

Đồng hành cùng chúng tôi, bạn có những chuyến đi mang đầy trải nghiệm.

messenger